Membran

Firestone TPO membran

UltraPly TPO Firestone UltraPly TPO –rənginin açıq olması önəm daşıyan, sənayə və fərdi binalarının düz damlarının örtüyü olan termoplastik poliolefin membranıdır (FPO). Bu həmçinin yaşıl damlarda və günəş panelləri sistemlərindədə ...
Ətraflı

Firestone EPDM membran

EPDM RubberGard Firestone EPDM RubberGard dam örtüyü su izolyasiya sistemləri, sənaye və fərdi binaların düz və az mailli damlarının hidroizolyasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur. Eləcədə yaşıl dam sistemlərində və / və ...
Ətraflı

Firestone PondGard

EPDM PondGard Firestone PondGard, zaman sınağından keçmiş yüksək keyfiyyətli EPDM sintetik kauçuk hidroizolyasiya membranıdır. UV şualara, yüksək temperatura, oksidləşməyə və şaxtalara davamlıdır. Firestone PondGard membranı, hava şəraitinə baxmayaraq, mexaniki göstəricilərini ...
Ətraflı

Firestone GeoGard

EPDM PondGard Firestone GeoGard EPDM uzun müddət etibarlı su izolyasisasını təmin edən möhkəm və elastik geomembrandır. Bütün bu üstünlüklər geomembranın kənd təsərrüfatı, sənaye və landşaft layihələrində istifadəsinə geniş imkanlar açır ...
Ətraflı